سطح 2

دوره ویدیویی چینی سطح 2 سطح ابتدایی زبان چینی برای دانش آموزانی است که سطح 1 را به پایان رسانده اند. سطح برابر با CEF-A2 است.
دوره سطح 2 HSK شامل 15 واحد است. در هر واحد ، گام به گام تلفظ ، واژگان ، دستور زبان ، خواندن ، گفتار ، نوشتن را خواهید آموخت. در دوره سطح 2 ما محتوای عملی ، توضیحات قابل درک و تمرینات غنی را ارائه می دهیم.
با پایان دوره سطح 2 HSK ، شما قطعاً می توانید آزمون HSK2 را پشت سر بگذارید و می توانید مهارت های اولیه مکالمه و خواندن را با 100+ ساختار جمله ، 350+ واژگان و حروف چینی داشته باشید.
<1>