سطح 1

دوره ویدئو چینی سطح 1 سطح ابتدایی چینی برای تازه کارها است. سطح برابر با CEF-A1 است.
دوره سطح 1 HSK شامل 15 واحد است. در هر واحد ، گام به گام تلفظ ، واژگان ، دستور زبان ، خواندن ، گفتار ، نوشتن را خواهید آموخت. در دوره سطح 1 ما محتوای عملی ، توضیحات قابل درک و تمرینات غنی را ارائه می دهیم.
با پایان دوره سطح 1 HSK ، شما قطعاً می توانید آزمون HSK1 را پشت سر بگذارید و می توانید مهارت های اصلی مکالمه و خواندن را با 40+ ساختار جمله ، 200+ واژگان و حروف چینی داشته باشید.
<1>