توصیفات دانشجویان

 • دانیل لی

  این یک دوره مبتدیان بسیار خوب است! مطالب زیادی وجود دارد و من دوست دارم که چگونه آن را به واژگان ، دستور زبان ، گفتگو و خواندن تقسیم کرد.

 • اگنس

  من درس ها و مطالب را دوست دارم. من پرونده ها را برای مراجعه بعدی و استفاده از آنها بارگیری کرده ام. این اولین دوره من در زبان ماندارین است. من قصد دارم با استاد ادامه بدهم

 • دکستر

  استاد خوب شغل! قدر کارهای خود را بدانید. این بهترین دوره برای یادگیری آنلاین چینی ماندارین است. من بارها و بارها به آن بازمی گردم و همیشه از میزان یادگیری من متعجب هستم.

 • راشل ماکلنگ

  نارنگی سطح ورود آسان. برای هر کسی که مایل به یادگیری ماندارین است توصیه می کند. این فیلم کاملاً کوتاه و به روشی است که دانش آموزان را مایل به ادامه تماشا و تمرین با آن می کند.