کلاس زنده آنلاین

ما دو نوع کلاس زنده آنلاین چینی داریم.
اول کلاس آنلاین زنده برای گروه ها است. ما کلاسهای آنلاین زنده را به طور منظم برای اعضای برتر خود در سطوح مختلف راه اندازی خواهیم کرد. جلسه بزرگنمایی اولین انتخاب است. یا اسکایپ و بوم دوم است. با ثبت نام طبق برنامه ما ، این فرصت را خواهید داشت که با معلم خود رو در رو تمرین کنید و با دانش آموزان بیشتری ملاقات کنید.
دوم کلاس زنده آنلاین 1-0n-1 است. ما می توانیم مطالب و مطالب مطالعه را برای مطالعه از جمله آماده سازی HSK ، چینی محاوره ای ، چینی تجاری و غیره سفارشی کنیم. کلاس آنلاین زنده ما به راحتی در کلاس واقعی اجرا می شود.
<1>