خواندن سطح یافته و چینی vlog

علاوه بر کلاسهای چینی ، ما به عنوان مطالب اضافی خواندن سطح بندی شده و چینی vlog را ارائه می دهیم.
خواندن سطح یافته و چینی vlog می تواند به شما در تمرین مهارت های گوش دادن و خواندن کمک کند. همچنین ، آنها به شما کمک می کنند واژگان چینی خود را در مدت زمان کوتاهی گسترش دهید.
خواه قصد شرکت در یک آزمون چینی را داشته باشید و یا فقط توانایی استفاده از زبان چینی را در زندگی روزمره خود بهبود ببخشید ، این بخش خواندن همسطح و چینی vlog یک قسمت عالی برای شماست.
<1>